Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Pierwsza pomoc przedmedyczna
In­for­ma­cje
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
FIRMY I INSTYTUCJE NASZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

KursPierwszej Pomocydaje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy.Jest podzielony na część teoretyczną(prezentacja multimedialna)oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne.Prowadzonyjest przez trenera, który na co dzień zajmuje się ratownictwem medycznym. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są zwykorzystaniem materiałów opatrunkowych oraz fantomów szkoleniowych.Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenieukończenia szkolenia zpierwszej pomocy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdnia 19 mar­ca 2019 r. w spra­wie kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go w for­mach po­zasz­kol­nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Program szkolenia

Cele:

  • nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocyprzedmedycznej.
  • odpowiedniareakcjaw przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia, tj. prawidłowa ocenasytuacji,skuteczne wezwaniepomocy, samodzielne stosowaniepodstawowe zabiegi ratujące życie
  • Poruszane są także aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce

Zagadnienia:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Wezwanie pomocy

3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejscazdarzenia.

4. Poszkodowany nieprzytomnyzagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.

5. Resuscytacja krążeniowooddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak.

6. Zadławieniapierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.

7. Urazy i skutki urazówzasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom.

8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.

9. Wstrząszasady postępowania przeciwwstrząsowego.

10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.

11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzaniadziałanie w wysokiej i niskiej temperatury naorganizm człowieka.

12.Oparzenia

13. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnegoomdlenia, zawał serce, napad drgawek,udaru mózgu,

14. Zatruciazasady udzielania pomocy w przypadku zatruć.

 

Organizacja szkolenia

Wymiar szkolenia:10  godzin (1 godzina szkoleniowa = 45 min.) -doustalenia z prowadzącym

Minimalna liczba uczestników:10 osób- do uzgodnienia z Zamawiającym

Termin realizacji:do uzgodnienia z Zamawiającym

Miejsce realizacji:do uzgodnienia z Zamawiającym

*wyszczególniona cena obowiązuje przy grupie 10 uczestników. Przy innej liczbie uczestników cena jest ustalana indywidualnie.