Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Aktualności

Obowiązek złożenia deklaracji

Eg­za­mi­ny za­wo­do­webę­dą prze­pro­wa­dza­ne dla uczniów, ab­sol­wen­tów szkół, osób, któ­re ukoń­czy­ły kwa­li­fi­ka­cyj­ny kurs za­wo­do­wy, osób do­ro­słych, któ­re ukoń­czy­ły prak­tycz­ną na­ukę do­ro­słych lub przy­ucze­nie do pra­cy do­ro­słych oraz osób przy­stę­pu­ją­cych do eg­za­mi­nu eks­ter­ni­stycz­ne­go za­wo­do­we­go, któ­re kształ­ci­ły się w za­wo­dzie z kla­sy­fi­ka­cji ...

Więcej